Halina Czyszewicz
Ur. 8 grudnia 1935 na Mazolewszczyźnie (z domu Tryzno). Jej rodzice zajmowali się pracą na roli, w której pomagała również Halina Czyszewicz. Całą wojnę rodzina spędziła na Mazolewszczyźnie. Po wojnie Halina Czyszewicz ukończyła pięć klas szkoły podstawowej. Pracowała w kołchozie, gdzie zajmowała się uprawą lnu. Po wyjściu za mąż pracowała w restauracji jako kucharka. Od jedenastu lat jest na emeryturze. Obecnie mieszka w Iwieńcu.