Weronika Kwacz
Ur. 10 grudnia 1931 we wsi Miejszty koło Iwieńca (z domu Bancarewicz). Jej ojciec był ogrodnikiem, matka zajmowała się domem, oprócz tego rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Całą wojnę spędzili w rodzinnej wsi. Weronika Kwacz skończyła 5 klas szkoły podstawowej. Po wojnie  pracowała przez krótki okres jako opiekunka w żłobku, następnie – do przejścia na emeryturę – zajmowała się krawiectwem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaangażowała się w akcję odzyskiwania kościołów katolickich w Iwieńcu i okolicach. Obecnie mieszka w Iwieńcu.