Elwira Miegorska
Ur. 21 maja 1926 w Iwieńcu (z domu Manysz). Jej ojciec był murarzem, matka zajmowała się domem. Oprócz tego rodzina posiadała niewielkie gospodarstwo rolne. Do wybuchu wojny Elwira Miegórska ukończyła siedem klas szkoły powszechnej. Całą wojnę spędziła w Iwieńcu. Bezpośrednio po wojnie nie zdecydowała się na repatriację ze względu na rodzinę, która pozostała w Iwieńcu. Gdy w jakiś czas potem chciała wyjechać do Polski, nie otrzymała pozwolenia od miejscowych władz. W 1947 roku wyszła za mąż za rosyjskiego oficera. Po wojnie mąż Elwiry Miegórskiej pracował w dziale propagandy, potem zaś w redakcji lokalnego komitetu partii. Elwira Miegórska pracowała przez rok jako telegrafistka, a następnie jako ekspedientka w sklepie.  Obecnie mieszka w Iwieńcu.