Maria Mikucka
Ur. 2 lipca 1931 we wsi Naliboki w powiecie Stołpce (z domu Arciszewska). Jej ojciec był gajowym w Puszczy Nalibockiej, oprócz tego rodzina prowadziła gospodarstwo rolne.  Po śmierci męża matka Marii Mikuckiej przeprowadziła się z dziećmi do Iwieńca i wyszła powtórnie za mąż. Maria Mikucka ukończyła przed wybuchem wojny pierwszą klasę szkoły powszechnej. Wojnę spędziła wraz z rodziną w Iwieńcu oraz w Chomiczach, rodzinnej wsi ojczyma. Podczas okupacji niemieckiej, w 1941 roku, zginął jej brat Tomasz. Po wojnie Maria Mikucka skończyła dziesięcioletnią szkołę sowiecką. Przez ponad 30 lat pracowała jako wychowawczyni w sanatorium. Obecnie mieszka w Iwieńcu.