Halina Rudowicz - Alanciewa
Ur. 27 maja 1930 w Iwieńcu (z domu Rudowicz). Jej rodzice pracowali na roli. Całą wojnę rodzina spędziła w Iwieńcu, zaś po wojnie nie udało się im wyjechać do Polski. Halina Rudowicz-Ałanciewa w 1946 roku wyszła za mąż za rosyjskiego oficera. Przez 35 lat pracowała w rejestracji w miejscowej przychodni lekarskiej. W latach 90. należała do iwienieckiego chóru "Kresowianka". Obecnie mieszka w Iwieńcu.