Jan Wierzbicki
Ur. 8 listopada 1927 w Kamieniu koło Iwieńca. Jego rodzice pracowali na roli. Przed wojną Jan Wierzbicki ukończył sześć klas szkoły powszechnej. Całą wojnę spędził w rodzinnej wsi. Od 1942 roku pracował w kołchozie, woził drewno z lasu do sąsiedniej wsi. Po wojnie zatrudniony był przede wszystkim w leśnictwie. Pracował również w kołchozie w składzie ziarna oraz jako brygadier. Od 1987 roku jest na emeryturze. Obecnie mieszka w Kamieniu koło Iwieńca.