Eugenia Kozadajewa
Ur. 23 czerwca 1926 we wsi Intoka, w gminie Hoduciszki, powiat Święciany w województwie wileńskim ( z domu Zielonka). Miała trzech młodszych braci. Początkowo uczęszczała do szkoły w Jarzewie, potem w Hoduciszkach. Ukończyła 7 klas w szkole polskiej. Po wejściu Sowietów jeszcze raz chodziła do klasy szóstej i siódmej. Była córką presidatiela sielsowieta w czasie pierwszej sowieckiej okupacji. Po wkroczeniu Niemców jej ojciec został zesłany do obozu w Rzeszy. Po wojnie Eugenia Kozadajewa uczyła się krawiectwa. Wyszła za mąż w 1944 roku za rosyjskiego wojskowego. W związku z późniejszą pracą męża — agronoma kołchozowego — często zmieniała miejsca zamieszkania. W 1959 roku wraz z mężem osiedlili się w Postawach, gdzie Eugenia Kozadajewa przez 29 lat pracowała w zakładzie krawieckim. Mieszka w Postawach do dziś.