Bernardyna Rodziewiczówna
Ur. 11 czerwca 1927 w Sadowszczyźnie, gmina Kobylniki, powiat Postawy w województwie wileńskim. Jej rodzicami byli Augustyn i Helena (z domu Krzyżyńska) Rodziewicz. Miała czworo rodzeństwa: Romana, Feliksa, Konstancję i Leokadię. W 1938 roku zmarł ojciec Bernardyny Rodziewiczówny oraz spalił się jej dom. W czasie wojny obaj bracia zostali powołani do wojska. Po zakończeniu wojny Bernardyna Rodziewiczówna pracowała początkowo w kołchozie, z którego następnie została wyrzucona jej rodzina. Wyjechała do prac na budowie do Mińska. Po prawie rocznym pobycie w Mińsku osiadła w Naroczy, gdzie pracowała w zakładzie rybnym, wyszła za mąż i gdzie mieszka do dziś.