Marian Bumblis
Ur. 11 września 1926 w Rybczanach, 10 km od Postaw (woj. wileńskie, II RP). Rodzice, Antoni i Maria, również pochodzili z Rybczan, byli bardzo religijni. Marian Bumblis miał dziesięcioro rodzeństwa — ośmiu braci i dwie siostry. Mimo że rodzice mieli 17-hektarowe gospodarstwo i byli bardzo pracowici, nie było im łatwo utrzymać tak liczną rodzinę. W 1939 roku Marian Bumblis wyjechał na półtoramiesięczną wycieczkę do Wilna, Krakowa, Warszawy, Katowic i Chorzowa. Została ona zorganizowana w nagrodę dla dzieci, które pomagały przy budowie pomnika poległych w 1918 i 1920 roku pod Rybczanami żołnierzy polskich z 75 Pułku Piechoty z Chorzowa. Marian Bumblis skończył pięć klas polskiej szkoły podstawowej, później trzy sowieckiej. Gdy rodzicom odebrano ziemię i zaczęto tworzyć kołchozy, zaczął się uczyć zawodu szewca. W wojsku nauczył się prowadzić autobus i po wyjściu podjął pracę jako kierowca. Potem pracował na poczcie. W latach 80. kilkakrotnie jeździł do Polski, gdzie mieszkał jego brat. Aktywnie angażował się w walkę o odzyskanie kościoła w Postawach. Obecnie jest na emeryturze.