Helena Dziewguć
Ur. 28 lutego 1933 w Moździewiczach koło Postaw (woj. wileńskie, II RP). Rodzice — Antoni Dziewguć i Leonarda z domu Lenis — mieli 5-hektarowe gospodarstwo, ale gospodarowali na 15 hektarach razem z matką i bratem ojca. Po wybuchu wojny Helena Dziewguć uczyła się w sowieckiej szkole w Jeżewie. Języka polskiego nauczyła się w domu. Jej rodzice musieli oddać ziemię i podjąć pracę w kołchozie. Helena Dziewguć po skończeniu czterech klas szkoły również pracowała w kołchozie. Po 1991 roku działała w Związku Polaków w Postawach. Trzykrotnie wyjeżdżała do Polski, by odwiedzić rodzinę. Nadal mieszka w Postawach.