Maria Kasata
Ur. 13 grudnia 1932 w Jeżewie koło Łyntup (woj. wileńskie, II RP). Rodzice, Antoni Bryś i Stanisława z domu Stepowicz, mieli duży majątek — 120 ha. Matka przed wojną pracowała jako nauczycielka. W 1940 roku rodzice oddali ziemię na rzecz przyszłego kołchozu, zostawiając sobie tylko 8 ha. Uniknęli wywózki na Syberię. Kiedy Maria Kasata miała 9 lat, została przebrana za chłopca i w takim przebraniu przeżyła cztery lata, całą okupację. Woziła nocą sowieckich partyzantów wozem zaprzężonym w konie. Do szkoły poszła już podczas wojny do wsi Pietrucie, ale budynek szybko został spalony przez Niemców. Potem uczyła się w Szczerbiszkach w szkole sowieckiej. Skończyła siedem klas. Gdy miała 17 lat, zaczęła pracę w kołchozie — uprawiała len, buraki, pasła krowy. Przez 5 lat pracowała w zakładach spirytusowych w Łyntupach, a następnie przez 25 lat na kolei. Obecnie mieszka w Postawach, regularnie chodzi do kościoła, przy którego remoncie aktywnie pomagała. Chodziła też na lekcje języka polskiego, organizowane przy kościele.