Berta Litwinowicz
Ur. 30 sierpnia 1932 we wsi Zalesie w gminie Hoduciszki, powiat Święciany w województwie wileńskim (z domu Awin). Niedługo po jej urodzeniu rodzina przeprowadziła się do Jarzewa, gdzie mieszkali jej dziadkowie. Jeszcze przed wybuchem wojny ojciec ciężko się rozchorował, zatem Berta Litwinowicz z siostrą i matką same prowadziły gospodarstwo. Ojciec zmarł w 1943 roku. Berta Litwinowicz ukończyła siedem klas szkoły podstawowej: cztery klasy w Jarzewie, piątą klasę w Święcianach, gdzie mieszkała u krewnych, a następnie w Norkowiczach. Edukację kontynuowała w Postawach i Oszmianach. Po zakończeniu nauki pracowała w szkołach i przedszkolach w Wajszkunach i Postawach, jako nauczycielka i wychowawczyni. Należała do Komsomołu, z którego została dyscyplinarnie wyrzucona. Po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze kilka lat. Mieszka w Postawach.