Jan Litwinowicz
Urodził się 14 października 1932 we wsi Pieszkowce, w gminie Łyntupy, pow. Święciany, woj. wileńskie. Jego rodzicami byli Albin Fadiejewicz Litwinowicz oraz Wiera Kazimiera z domu Bondar Litwinowicz. Miał trzech młodszych braci Stefana, Władysława oraz Tadeusza. Przed wojną ukończył jedną klasę w polskiej szkole, w czasie okupacji nie uczęszczał do szkoły. Po wojnie rozpoczął naukę w trzeciej klasie w szkole w Pieszkowcach, następnie zrobił osiem klas w szkole w Łyntupach. W 1951 roku został powołany do wojska. Służył w Murmańsku do 1954 roku. Po powrocie z wojska pracował w kołchozie i uczył się zawodu (był krawcem). Ożenił się. Pracował przez czterdzieści lat w zakładach w Postawach, szył głównie mundury dla wojska. Ma dwoje dzieci.