Janina Owsiuk
  Ur. 17 sierpnia 1932 w Smyczu (z domu Wasilewska), w parafii grozdowskiej w województwie wileńskim. Jej rodzice nie mieli ziemi, pracowali w gospodarstwie leśniczego. Hodowali własne krowy i sprzedawali mleko. Janina Owsiuk miała dwóch starszych braci, jeden zmarł jako dziecko, drugi — Zygmunt, związany z polskimi partyzantami, zginął w czasie wojny. Janina Owsiuk uczyła się w polskiej szkole w Grozdowie. Gdy utworzono szkołę rosyjską, nie chciała się w niej uczyć. W czasie wojny rodzina Janiny Owsiuk sprzedała krowę oraz konia i przeniosła się do Postaw. Matka sprzątała w szkole, potem w szpitalu. Rodzina nie wyjechała do Polski, mimo że matka Janiny Owsiukbardzo tego chciała. Janina Owsiuk wyszła za mąż. Ślub wzięła w Wodociszkach, ponieważ w Postawach kościół był zamknięty. Zarabiała na życie szyciem, pracowała też w przedszkolu. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Postawach.