Jadwiga Kojerowicz
Ur.  9 marca 1929 we wsi Gliniszcze w powiecie Stołpce (z domu Plisowska). Jej rodzice mieli własne gospodarstwo rolne, liczące 20 ha. Do wybuchu wojny Jadwiga Kojerowicz ukończyła 4 klasy szkoły powszechnej, następnie uczyła się w szkole sowieckiej. Naukę przerwała, kiedy w 1941 roku do Gliniszcz wkroczyli Niemcy. Po zakończeniu wojny jej ojciec, żołnierz Wojska Polskiego, nie mógł wrócić do domu i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jadwiga Kojerowicz pracowała przez rok w kołchozie jako sekretarz, zajmowała się spisem ludności. Ze względu na chorobę matki zrezygnowała z  pracy i zajęła się prowadzeniem gospodarstwa. Przez całe życie pracowała na roli. Obecnie mieszka we wsi Starzynki koło Iwieńca.