Frania Kulik
Ur. 1 grudnia 1934 w Dąbrówce (z domu Kłys). Jej ojciec pracował w tartaku, natomiast matka zajmowała się domem. Kiedy zaczęła się II wojna światowa ojcieczostał wywieziony przez Sowietów i zamordowany. Frania Kłys z matką i siostrą przez całą okupację niemiecką ukrywały się w lesie. Po wojnie Frania Kłys ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Po zakończeniu edukacji podjęła pracę w kołchozie. W 1953 roku wyszła za mąż. W latach 60. przeprowadziła się z rodziną do Lelczyc w obwodzie homelskim, gdzie pracowała w piekarni aż do emerytury. Mieszka w Lelczycach do dziś.