Eugeniusz Wierzbicki
Ur. 22 lutego 1929 we wsi Bucewicze, w gminie Komaje, powiat święciański w województwie wileńskim. Jego rodzice zajmowali się rolnictwem, posiadali gospodarstwo o powierzchni 15 hektarów. Eugeniusz Wierzbicki ukończył dwie klasy polskiej szkoły przed wojną oraz jedną klasę w jej trakcie. W 1951 roku został powołany do wojska. Służbę, zakończoną w 1954 roku, odbył w Tallinie. Niedługo po powrocie do rodzinnego gospodarstwa, które stało się częścią kołchozu, wyjechał do Wilna na półroczny kurs prawa jazdy. Jesienią 1954 przeprowadził się do Łyntup. W 1956 roku ożenił się. Przez 46 lat pracował jako kierowca w zakładzie produkującym spirytus. Po przejściu na emeryturę przez cztery lata pracował jako kierowca karetki. Aktywnie uczestniczył w życiu religijnym parafii łyntupskiej.