Regina Antonowicz
Ur. 27 kwietnia 1927 we wsi Hołowczyce w rejonie wołyńskim Ukraińskiej SRR (z domu Romanowska). Matka Reginy Antonowicz prowadziła gospodarstwo domowe a ojciec był mechanikiem w młynie, zmarł w 1935 roku. Rodzina przeniosła się wówczas do Kustownicy koło Mozyrza. Brat Reginy Antonowicz w czasie wojny dostał się do Polski, gdzie pozostał na stałe. Regina Antonowicz zamieszkała po wojnie w Mozyrzu, gdzie pracowała jako krawcowa. Po odzyskaniu kościoła w Mozyrzu w 1991 roku aktywnie uczestniczyła w reaktywacji parafii mozyrskiej, pełniła m. in. funkcję gospodyni księdza. Obecnie mieszka w Mozyrzu.