Zofia Jarosz
Ur. 16 maja 1925 w Żakach, w parafii łyntupskie (z domu Gajlun). Rodzice Zofii Jarosz mieli gospodarstwo. Pracowali też w majątku Józefa Byszewskiego. Zofia Jarosz miała troje rodzeństwa. Skończyła cztery klasy polskiej szkoły we wsi Ażurojście. Pracowała w kołchozie i w sowchozie, gdzie zajmowała się końmi i bydłem. Mieszka w Żakach.