Stefania Gibowicz
Ur. 8 listopada 1929 w Kalwarii, kilka kilometrów od granicy polsko-litewskiej, na Suwalszczyźnie (Litwa). Ojciec był strażakiem, przez kilka lat pełnił funkcję naczelnika Straży Pożarnej w Kalwarii. W 1936 r. Stefania Gibowicz rozpoczęła naukę w polskiej szkole Kalwarii, która jednak po kilku miesiącach została zamknięta przez Litwinów. Musiała uczęszczać do szkoły litewskiej. Całą II wojnę światową spędziła w Kalwarii, po wojnie uczyła się w technikum ekonomicznym, następnie pracowała w kołchozach i fabrykach jako buchalterka. W 1971 roku osiedliła się w Kownie, gdzie mieszka do dziś. Aktywnie działa w Związku Polaków w Kownie i śpiewa w zespole „Kotwica”.