Genowefa Wasilewska
Ur. 16 lipca 1918 w Kownie. Miała brata i siostrę. Rodzice rozeszli się bardzo szybko po jej urodzeniu, była więc wychowywana przez matkę — krawcową. Genowefa Wasilewska uczyła się najpierw w szkole powszechnej na ul. Wileńskiej, gdzie nauka odbywała się w języku polskim, następnie w III Gimnazjum (zwanym potocznie „budą Stankiewicza” — od nazwiska wieloletniego jej dyrektora). Genowefa Wasilewska skończyła dziesięć klas, naukę przerwała z powodu konieczności podjęcia pracy dla utrzymania rodziny. Przez wiele lat Genowefa Wasilewska pracowała w Radiogamikle, później jako kontrolerka w różnych zakładach. Zaangażowała się w działalność Związku Polaków i zespołu „Kotwica”. Śpiewa w kościelnym chórze. Mieszka na peryferiach Kowna.