Regina Zienkiewicz
Ur. w 1926 roku we wsi Eigiergole 15 kilometrów od Kowna. Była córką Rozalii i Longina Schmitt. Miała brata i siostrę. Do wybuchu II wojny skończyła cztery klasy w szkole litewskiej. Jej rodzice posiadali mały majątek, liczący 26 ha ziemi. Mieszkali w niewielkim drewnianym dworku, krytym strzechą i dopiero po wkroczeniu Niemców w 1943 roku zmuszona była go opuścić. Zamieszkali w łaźni szwagra matki 20 kilometrów od swojej wsi. Po odwrocie Niemców wrócili do majątku. Po wojnie, dzięki zaangażowaniu ojca w lokalnych władzach, udawało im się uniknąć wywózki na Wschód, mimo że uważani byli za kułaków. Szczęście odwróciło się w 1951 roku i w ramach ostatniego transportu zesłani zostali na Syberię w rejon Tomska, nad rzekę Ob. Wrócili stamtąd w 1957 roku. Po powrocie Regina Zienkiewicz wyszła za mąż i zamieszkała z mężem w Kownie. Podjęła pracę w domu dziecka i z mężem wzięli na wychowanie dziewczynkę. Od ponad 30 lat związana jest z zespołem „Kotwica”. Mieszka w Kownie.