Eryka Blachta
Ur. w 1934 roku w Dyneburgu. Jej rodzicami byli Wacław Kokin i Albina z domu Danilewicz. Ojciec pracował na kolei. W 1946 roku został aresztowany, oskarżony o przynależność do polskiej organizacji i zesłany na Ural, gdzie zmarł w 1947 roku. W 1949 roku Eryka Blachta razem z matką i siostrą zostały zesłane na Syberię, gdzie pracowały w sowchozie. Z zesłania wróciły w 1957 roku. Przed zesłaniem skończyła siedem klas polskiej szkoły, po powrocie skończyła szkołę średnią, a potem studiowała ekonomię w Instytucie Leningradzkim. Wyszła za mąż. Pracowała na kolei. Obecnie jest na emeryturze.