Wanda Hryniewicz
Ur. 2 maja 1931 w Dyneburgu. Pochodzi ze zubożałej rodziny szlacheckiej, herbu Przyjaciel. Jej dziadkami byli Konstanty Hryniewicz i Katarzyna z d. Koszczyńska, a rodzicami Czesław Hryniewicz i Barbara z d. Jegorowa, która była Rosjanką. Dziadek Wandy Hryniewicz pracował na kolei, gdzie zatrudniony był również jej ojciec, najpierw przy remoncie taboru, a później jako brygadier. Wanda Hryniewicz uczyła się w polskiej szkole w Dyneburgu, a gdy ją kilkakrotnie zamykano — w szkole łotewskiej i rosyjskiej. Studiowała fizykę, matematykę oraz pedagogikę. Pracowała jako nauczycielka w technikum kolejowym w Dyneburgu. Po rozpadzie ZSRR włączyła się w organizowanie polskiej szkoły, zakładała bibliotekę. Obecnie jest na emeryturze. Pracuje społecznie w szkolnej bibliotece oraz w bibliotece Domu Polskiego.