Henryk Kokin
Ur. 8 listopada 1923 w Pohulance pod Dyneburgiem. Jego rodzicami byli Jan Kokin i Antonina z d. Meinert. Ojciec pracował na kolei. Henryk Kokin skończył cztery klasy w szkole polskiej, potem uczył się w szkole łotewskiej. Skończył dziewięć klas. W 1944 roku powołany został do Armii Czerwonej. Po trzech miesiącach przeniesiono go do Wojska Polskiego. Początkowo przebywał w Lublinie, potem w Zamościu, gdzie przez dziewięć miesięcy uczył się w szkole wojskowej. Pracował w oddziałach łączności w Ujeździe, a następnie w Łodzi. W 1948 roku wrócił do Dyneburga. Ukończył Instytut Inżynierii Kolejowej w Leningradzie. Przez 30 lat pracował w przedsiębiorstwie remontów elektrowozów. Mieszka w Dyneburgu.