Wanda Magrena
Ur. 30 marca 1933 we wsi Kieziki koło Plusów na Brasławszczyźnie (woj. wileńskie, II RP). Rodzice mieli przed wojną własne gospodarstwo i 9 hektarów ziemi. Matka była gospodynią domową, a ojciec — kowalem. Po wkroczeniu na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Sowietów, w 1940 roku, ojciec został aresztowany. Pierwszą klasę Wanda Magrena ukończyła przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, a następnie przez trzy lata, od 1944 roku, kontynuowała edukację w szkole sowieckiej. W domu jej zawsze mówiło się po polsku. Po wojnie pracowała przez dwa lata w lesie — sadziła drzewa. Gdy ukończyła 17 lat, przyjechała do Dyneburga, gdzie miała krewnych. Zaczęła pracować na budowie, aż wreszcie znalazła zatrudnienie w fabryce materiałów i awansowała, stając się dyrektorem podzespołu. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Dyneburgu.