Leonard Miłaszewicz
Syn Wincentego i Heleny z Paszkiewiczów urodził się w 1913 roku we wsi Loci koło Dyneburga, w Cesarstwie Rosyjskim. Miał sześć sióstr i brata. Jego ojciec był leśnikiem w majątku ziemskim Józefowa, za co dostał w ramach zapłaty do spółki ze swoim bratem 20 hektarów ziemi. Leonard Miłaszewicz skończył cztery klasy łotewskiej szkoły powszechnej i potem pracował na roli w gospodarstwie ojca. Okres pierwszej wojny, wojny bolszewickiej i II wojny światowej spędził w swojej rodzinnej miejscowości. Dopiero w roku 1944 został zmobilizowany przez Sowietów. Walcząc na froncie zachodnim, dotarł aż do Berlina. Po zwycięskiej wojnie powrócił do Loci, poślubił Bronisławę i razem zamieszkali w jego rodzinnym domu. Od siedmiu lat mieszkają w niewielkim mieszkaniu w bloku, w miejscowości Lociki pod Dyneburgiem. Mają dwoje dzieci, ośmioro wnuków i prawnuka.