Piotr Polagoszko
 Ur. 28 czerwca 1920 we wsi Ambrosionki w powiecie brasławskim (Wileńszczyzna, II RP). Ojciec, Michał Polagoszko, miał 10 hektarów ziemi. Matka, Aleksandra z domu Łotyszonek, prowadziła gospodarstwo i pracowała w rodzinnym sklepie kolonialnym. W wieku siedmiu lat Piotr Polagoszko poszedł do szkoły powszechnej we wsi Ambrosionki, a po czterech klasach — do siedmioklasowej szkoły w Jodach. Należał do harcerstwa i organizacji „Strzelec”. Następnie wstąpił na Uniwersytet Wileński, jednak po półtora roku wybuchła wojna, więc przerwał edukację. Po wojnie ukończył wieczorowy uniwersytet budowlany. W 1946 roku został zesłany do Workuty i tam przebywał 9 lat. Następnie wrócił do rodzinnej wsi, gdzie pracował w kołchozie przez rok. W latach 50. przeprowadził się do Dyneburga.