Franciszek Szakiel
Ur. 19 lipca 1924 w Brasławiu (Wileńszczyzna, II RP). Matka, Antonina z domu Sadowska, była krawcową, a ojciec, Jan, stolarzem. Franciszek Szakiel ukończył siedem klas szkoły polskiej, a następnie pracował jako rolnik. W 1944 wstąpił dobrowolnie do wojska, w którym służył trzy lata, m.in. w ochronie sztabu w Lublinie. Koniec wojny zastał go w Niemczech. Po wojnie jeździł jako kontroler żołnierzy w pociągach. Po demobilizacji wrócił w rodzinne strony, do wsi Kabosze na Brasławszczyźnie, i pracował jako rolnik. Od 1949 roku przez krótki czas pracował w kołchozie. W 1952 roku ożenił się i zamieszkał w Dyneburgu, gdzie pracował jako krawiec przez 35 lat, szył przede wszystkim ubrania wojskowe. Obecnie jest na rencie, mieszka w Dyneburgu