Sabina Duka
Ur. 13 stycznia 1918 w Rydze. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Jej ojciec, który był motorniczym na kolei, zmarł na ospę w 1920 roku. Sabina Duka ukończyła Szkołę Powszechną nr 1 na Basztówce oraz cztery klasy Gimnazjum Polskiego w Rydze. Ze względu na problemy finansowe była zmuszona przerwać edukację. Już jako nastolatka musiała pracować w sklepie sportowym, by pomóc matce w utrzymaniu domu. Pracowała też na kortach tenisowych przy podawaniu piłki, zaczęła trenować (połowa lat 30.) i stała się zawodową tenisistką. W czasie okupacji pracowała na dworcu towarowym. Po wojnie osiągnęła tytuł Mistrzyni Łotwy w tenisie ziemnym (po raz pierwszy w 1945). Wyjeżdżała na liczne zawody na terenie ZSRR i bloku wschodniego. W sezonie trenowała, a w okresie zimowym pracowała na utrzymanie jako telefonistka w centrali telefonicznej Dynamo, a następnie jako kasjerka w sklepie spożywczym. Całe życie mieszka w dawnym domu kolejarza w Rydze, gdzie się urodziła. Obecnie jest na emeryturze, mieszka samotnie. Jest najstarszą Polką w Rydze.