Waleria Korolowa
 Ur. 14 stycznia 1924 w Rzeżycy (obecnie Rēzekne) na Łotwie. Była trzecim dzieckiem Anny i Stanisława Surdeko, właściciela warsztatu mechanicznego. W latach 30. uczęszczała do polskiej szkoły powszechnej w Rzeżycy, a następnie do tamtejszego gimnazjum polskiego. Należała do harcerstwa. Po wojnie kontynuowała edukację w gimnazjum w Dyneburgu i Rydze. W latach 60. pracowała w instytucjach związanych z branżą telefoniczną. Od drugiej połowy lat 40. mieszka w Rydze.