Józefa Parszuta
Ur. 30 marca 1927 w Staszaliszkach na Łotwie (z domu Ryży). Rodzina jeszcze przed wojną należała do Związku Polaków. Przedwojenna edukacja pani Józefy została przerwa na czas okupacji niemieckiej i wznowiona dopiero w 1945 roku w polskiej szkole średniej w Dyneburgu. W okresie wojny jej brat, Kasper Ryży, był zaangażowany w działalność organizacji "Wachlarz" AK, za którą został uwięziony. Zaginął prawdopodobnie w trakcie deportacji więźniów drogą morską do Rzeszy. W latach 1948-1953 Józefa Parszuta studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę naukową. Wykładała język polski oraz morfologię i dialektologię współczesnego języka rosyjskiego na Wydziale Filologii Uniwersytetu Łotewskiego. Od 1998 roku pracuje w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz, ucząc języka polskiego. Jednocześnie wykłada w Centrum Bohemistyki i Polonistyki UŁ. Jest autorem licznych publikacji naukowych.