Teresa Mozer
Ur. 23 września 1925 we Lwowie. Jej ojciec był profesorem Politechniki Lwowskiej, a matka zajmowała się domem. Miała sześcioro rodzeństwa. Przed II wojną uczęszczała do szkoły powszechnej im. Marii Magdaleny, a następnie do prywatnego gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie. Po wybuchu wojny chodziła do sowieckiej szkoły. W czasie okupacji niemieckiej przez rok kontynuowała naukę w szkole gospodarstwa. Potem przymusowo przerwała edukację i podjęła pracę w fabryce słodyczy. W tym czasie włączyła się do konspiracji. Została łączniczką i kolporterką AK. Po drugim wejściu Sowietów wróciła do szkoły. W 1948 roku zdała maturę. Edukację kontynuowała w szkole muzycznej, przerwała ją kiedy wyszła za mąż w 1951 roku. Nie pracowała zawodowo, ale udzielała się społecznie w szkołach swoich dzieci. Ponadto wraz z grupą znajomych założyła odpowiednik polskiego KIK. Obecnie zajmuje się działalnością charytatywną. Mieszka we Lwowie do dziś.