Jadwiga Waszczuk
Ur. 23 kwietnia 1930 w Sokalu w obwodzie lwowskim. Jej matka była Polką, ojciec Ukraińcem. Miała czworo rodzeństwa. Jeszcze przed wybuchem II wojny chodziła najpierw do szkoły polskiej, potem ukraińskiej. Po wybuchu wojny przerwała naukę. Ojciec Jadwigi Waszczuk został aresztowany przez Niemców i ślad po nim zaginął. Matka podjęła wtedy pracę w kołchozie, gdzie pomagała jej Jadwiga Waszczuk. W czasie wojny musiała wraz z rodziną ukrywać się przed banderowcami. Po wojnie ukończyła szkołę i kilka kursów, w tym kurs księgowości. Pracowała głównie jako księgowa w Sokalu, Bełzie, Lwowie.