Jadwiga Buko
Ur. 22 stycznia 1936 w wiosce Puniszcze, niedaleko Szarkowszczyzny, w rodzinie rolników. Tuż przed wojną cała rodzina przeniosła się do wsi Józefowo. Po wojnie rodzina Jadwigi Buko przeprowadziła się do wioski Jakubowo położonej kilka kilometrów od Szarkowszczyzny, gdzie prowadziła gospodarstwo. W 1950 roku przeprowadzono kolektywizację i rodzinie zabrano ziemię oraz żywy inwentarz. Jadwiga Buko skończyła dziesięć klas szkoły podstawowej w Szarkowszczyźnie. W 1955 roku wyjechała do Druji, gdzie wieczorowo uczyła się księgowości i pracowała w miejscowej sielchoztechnice. Po zakończeniu nauki w 1957 roku powróciła do Szarkowszczyzny i rozpoczęła pracę w tamtejszej sielchoztechnicena stanowisku zastępcy głównego księgowego, a po dwóch latach na stanowisku głównego księgowego. Za maż wyszła w 1959 roku. Od 1994 roku Jadwiga Buko jest na emeryturze.