Leonarda Duliniec
Ur. 25 stycznia 1932 we wsi Panfiłowszczyzna (4 kilometry od Mosarza w obwodzie witebskim), gdzie jej dziadek był sołtysem. Rodzice Leonardy Duliniec pracowali na roli, należeli do zamożnych i poważanych gospodarzy. Posiadali 20 hektarów lasu, które tuż po wojnie zostały znacjonalizowane. Przed II wojną światową Leonarda Duliniec skończyła jedną klasę szkoły powszechnej w Panfiłowszczyźnie. Po wojnie kontynuowała edukację i w sumie skończyła cztery klasy. Po wojnie Leonarda Duliniec przez rok uczyła się szycia, następnie rozpoczęła pracę w sowchozie w Radzikach. W 1970 roku Leonarda Duliniec z rodziną przeprowadziła się do Głębokiego, gdzie podjęła pracę w fabryce przetworów mlecznych i ostatecznie zatrudniła się w fabryce przetworów warzywnych. Mieszka w Głębokiem do dziś.