Maria Kościk
Ur. 23 marca 1932 w Ludwinowie, folwarku położonym kilka kilometrów na północ od Głębokiego w województwie wileńskim. Matka Marii Kościk urodziła się w Petersburgu, gdzie mieszkała wraz z rodzicami pochodzącymi z okolic Święcian, którzy pracowali jako kucharze w kuchni carskiej i byli świadkami aresztu domowego cara Mikołaja. Po wybuchu rewolucji październikowej dziadkowie i mama Marii Kościk przyjechali do Ludwinowa, gdzie zakupili 40 hektarów ziemi. Ojciec Marii Kościk pochodził z okolic Ludwinowa. W 1944 roku został aresztowany i zesłany do republiki Komi na Syberii, gdzie wkrótce zmarł. Cała rodzina Marii Kościk tuż po wojnie wyjechała do Polski. Maria Kościk została tylko z mamą, ponieważ nie chciały zostawić ojca samego w ZSRR. Po wojnie kontynuowała naukę w Głębokim. Następnie wyjechała do Grodna, gdzie w 1960 roku ukończyła agronomię. Na studiach poznała męża. Po zakończeniu nauki wraz z mężem dostali skierowanie do pracy w kołchozie pod Głębokim. Obecnie mieszka w Korobach.