Teresa Struj
Ur. 6 kwietnia 1929 w wiosce Maciukowo niedaleko Zadoroża (z domu Pietkiewicz), gdzie mieszkał jej dziadek ze strony ojca — Władysław Pietkiewicz oraz rodzice. Dziadek Teresy Struj był bogatym gospodarzem. Miał ponad 90 hektarów ziemi, którą podzielił między synów. Przed wojną Teresa Struj, ze względu na kłopoty zdrowotne, rzadko uczęszczała do szkoły. Skończyła jedną klasę szkoły podstawowej. Po wojnie rodzina zdecydowała się pozostać w Maciukowie. Po wkroczeniu władzy radzieckiej ziemię znacjonalizowano, inwentarz zarekwirowano i utworzono kołchoz, w którym pracowała Teresa Struj. W 1952 roku Teresa Struj wyszła za mąż w Zadorożu i wspólnie z mężem wyjechała w okolice Połocka, do miejscowości Banoń. Zatrudniono ją tam w sowchozie jako świniarkę, mąż pracował przy budowie domów. Wkrótce po urodzeniu pierwszego syna małżonkowie wrócili do Maciukowa i podjęli pracę w sowchozie w Bobrujszczyźnie. Teresa Struj mieszka w Maciukowie do dziś.