Zdzisław Masłowski
Ur. 8 lipca 1934 we wsi Krewa w powiecie mołodeczańskim w województwie wileńskim. Jego ojciec, nauczyciel w Grodziełowie oraz w Krupkach koło Mołodeczna, zginął podczas okupacji niemieckiej. Matka ukończyła gimnazjum w Oszmianie, w Łoszanach miała trzydziestohektarowy folwark. Zdzisław Masłowski do pierwszej klasy przez kilka miesięcy chodził w polskiej szkole w Czubotkach. Pozostałe klasy kończył już w szkole białoruskiej w Łoszanach. Z powodu polskiego pochodzenia nie dostał się na studia prawnicze, ukończył jednak studia filozoficzne na uniwersytecie w Mińsku. W czasie wszystkich wakacji na studiach odbył obowiązkową służbę wojskową. Pracował najpierw jako nauczyciel w szkole podstawowej, a potem przez 7 lat jako dyrektor szkoły średniej. Następnie skończył studia doktoranckie w Warszawie. Pracę doktorską, zatytułowaną Problem osoby w religii katolickiej, obronił w Mińsku. Mieszka w Mozyrzu.