Weronika Sawczuk
Ur. 23 marca 1934 w Pance koło Czerniowiec (wówczas Rumunia). Jej rodzice byli rolnikami. Weronika Sawczuk skończyła jedną klasę szkoły polskiej, następnie chodziła do szkoły rumuńskiej. W 1944 roku, po wkroczeniu do wsi Sowietów, jej ojciec został wysłany na front, walczył w Wojsku Polskim. Po powrocie do domu nie zdecydował się – w odróżnieniu od swoich pięciu braci – na wyjazd do Polski. Weronika Sawczuk pracowała po wojnie na różnych stanowiskach, m. in. jako opiekunka w przedszkolu, pracownik piekarni, cegielni i rzeźni. Wyszła za maż za Ukraińca, jednak jej rodzina kultywowała wiarę katolicką. Obecnie Weronika Sawczuk mieszka w Storożyńcu.