Zofia Hajdukowska
Ur. 18 sierpnia 1929 w Dzierkowszczyźnie koło Głębokiego (z domu Romanowska). Ojciec zmarł, gdy miała kilka miesięcy. Rodzice mieli 7 hektarów ziemi. Do wybuchu II wojny Zofia Hajdukowska ukończyła dwie klasy szkoły podstawowej w Dzierkowszczyźnie. Naukę, kontynuowaną podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej, przerwała po pięciu klasach. W czasie wojny ukrywała się, aby uniknąć wywózki na roboty przymusowe do Niemiec. W 1943 roku uciekła do lasu. Po wojnie ukończyła specjalny kurs i podjęła pracę jako członek ekipy sanitarnej w szpitalu w Głębokiem. Obecnie nadal mieszka w Głębokiem.