Helena Kisielowa
Ur. 27 września 1927 w Dzierkowszczyźnie koło Głębokiego (z domu Jermakowicz). Rodzice mieli drobne gospodarstwo. Do czasów wybuchu II wojny ukończyła dwie klasy szkoły powszechnej. Podczas okupacji sowieckiej przez rok uczęszczała do szkoły z językiem białoruskim. Całą wojnę przeżyła w Dzierkowszczyźnie. W 1957 roku przeprowadziła się do Głębokiego. Od 1944 do 1956 roku pracowała na poczcie. Następnie przez 12 lat zatrudniona była w szkolnym bufecie. Obecnie mieszka w Głębokiem.