Romualda Laskina
Ur. 9 września 1931 w Hrypatem koło Dokszyc (z domu Lipczyk). Przed wojną ojciec miał drobne gospodarstwo (10 hektarów), a matka 5 hektarów i sad. Ojciec był prawosławny. Romulada Laskina do czasu wybuchu II wojny światowej ukończyła jedną klasę szkoły podstawowej. Podczas okupacji niemieckiej kontynuowała edukację przez rok. Uczyła się dalej także po wojnie – ukończyła cztery klasy sowieckiej szkoły. Pod koniec lat 50. przeprowadziła się do Dokszyc. Wiele lat pracowała w kołchozie. Następnie otrzymała pracę na stacji benzynowej, a później w fabryce w Połocku przy wyplataniu koszyków. Obecnie mieszka w Dokszycach koło Głębokiego.