Teresa Muchina
Ur. 19 kwietnia 1936 w Zabłociu(woj. nowogródzkie, II RP) w polskiej rodzinie chłopskiej. W czasie okupacji rodzina utrzymywała się z pracy ojca, który dorabiał jako blacharz i sprzedawał samogon; ukrywali się, dzięki czemu udało im się uniknąć wywózek. W 1944 roku Teresa Muchina rozpoczęła edukację w szkole podstawowej, w wieku 16 lat wyjechała do Mińska, aby kontynuować naukę na studiach wyższych. Chciała studiować medycynę, jednak nie przyjęto jej ze względu na młody wiek, więc podjęła studia na politechnice, na wydziale hydrotechniki, później przemianowanym na budowlany. Po studiach trafiła z przydziału pracy do Mozyrza jako główny inżynier gospodarki komunalnej. Po stracie tego stanowiska podjęła pracę wykładowcy w technikum budowlanym w Mozyrzu, gdzie pracowała do emerytury. Obecnie mieszka w Mozyrzu i aktywnie angażuje się w życie społeczności polskiej na Białorusi.