Wanda Sokołowska
Ur. w 1925 roku w polskiej wsi Kamionka (w obwodzie chmielnickim, Ukraińska SSR), tuż obok granicy z II Rzeczpospolitą. Dziadkowie i rodzice pochodzili z polskich rodzin chłopskich z samej Kamionki lub okolicy. Ojciec pracował jako kamieniarz, matka zajmowała się domem i roznosiła pocztę. W 1935 roku Wanda Sokołowska rozpoczęła naukę w szkole, w której uczyli polscy nauczyciele. Rok później Polacy zostali zastąpieni przez Rosjan, a we wsi rozpoczęły się wywózki polskich rodzin do Kazachstanu. Rodzina Sokołowskich nie dostała wyraźnego polecenia wyjazdu, jednak ojciec postanowił wyjechać wraz z rodziną. Trafili do regionu czkałowskiego. Tam Wanda Sokołowska przez pewien czas kontynuowała naukę, a później trafiła do pracy w kołchozie, gdzie pracowała jako traktorzystka. W 1947 roku rodzina uzyskała pozwolenie na powrót do obwodu chmielnickiego. W 1954 roku Wanda Sokołowska przeniosła się z Kamionki do Ostroga, gdzie podjęła pracę jako pielęgniarka. Obecnie mieszka w Ostrogu, angażuje się w odnawianie miejscowego kościoła.