Helena Szumiłowska
Ur. 29 października 1922 we wsi Bezyk koło Chełma (z domu Mazur). Jej rodzice pochodzili z biednych, chłopskich rodzin, pracujących przed I wojną światową w gospodarstwach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej ojciec został wcielony do wojska, trafił do niewoli niemieckiej, a po 1918 roku wrócił do domu i założył własne gospodarstwo. W 1940 roku Helena Szumiłowska wyszła za mąż za Ukraińca. W 1945 roku rodzina została przesiedlona do Ukraińskiej SSR, do wsi Wysoki Chutor koło Ostrowa. W 1950 roku przenieśli się oni do Równego, gdzie w 1962 Helena Szumiłowska rozpoczęła pracę jako przedszkolanka. Obecnie mieszka w Równem, jest na emeryturze.