Anna Usowicz
Ur. 8 lipca 1925 w Usowie koło Głębokiego (Ziemia Wileńska, II RP). Rodzice mieli drobne, 7-hektarowe gospodarstwo. Do wybuchu wojny ukończyła sześć klas w Zadorożu, naukę kontynuowała podczas okupacji sowieckiej (cztery klasy). Podczas okupacji niemieckiej miała być wywieziona na przymusowe roboty, ale została uratowana przez znajomego policjanta, który wykreślił ją z listy przeznaczonych na deportację. Po wojnie odbyła dokształcające kursy wieczorowe. W 1950 roku podjęła pracę w kołchozie. W latach 1957–80 czynnie działała przy parafii rzymskokatolickiej w Usowie. Pracowała jako sekretarz parafialny. Nadal mieszka w Usowie.