Kaleta Tołkacz
Ur. 22 kwietnia 1925 w Dzierkowszczyźnie koło Głębokiego (z domu Irmakowicz). Przed wojną ukończyła dwie klasy szkoły powszechnej. Wojnę przeżyła w rodzinnej wsi. Całe życie pracowała w kołchozie. W wieku 55 lat przeszła na emeryturę. Obecnie mieszka w Łowcach.