Wiesława Rymek
Ur. 7 listopada 1934 we wsi Dubnicka koło Lelczyc (Białoruska SSR). Jej ojciec był leśnikiem, pierwsze lata spędziła w leśniczówce. W 1937 roku ojciec został zabrany przez NKWD i zamordowany w Mozyrzu. Matka Wiesławy Rymek wraz z ośmiorgiem dzieci musiała się przenieść do wsi. Zaraz po aresztowaniu ojca zmarł najmłodszy brat. Wojnę Wiesława Rymek przeżyła częściowo we wsi, a częściowo w lesie, gdzie rodzina ukrywała się przed Niemcami. Jedna z sióstr wyjechała do Polski, reszta musiała zostać w ZSRR. Po wojnie Wiesława Rymek przerwała naukę po piątej klasie i zaczęła pracować przy zbieraniu żywicy, a zimą przy wyrębie lasu. Następnie pojęła pracę w kuchni dla drwali. Po 1990 roku zaangażowała się w tworzenie katolickiej parafii w Lelczycach. Obecnie mieszka w Lelczycach.