Jadwiga Bobrowa
Ur. 15 grudnia 1940 we wsi Wołyńsk w Kazachstanie (z domu Rowińska). W 1936 roku jej rodzice — Marian Rowiński i Maria z domu Karpińska — mieszkający na wsi koło Ostroga zostali aresztowani i zesłani do Kazachstanu. Jadwiga Bobrowa urodziła się na zesłaniu, miała pięcioro rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechała w okolice Szczuczyńska, gdzie w latach 1953–57 uczyła się w technikum weterynaryjnym. Rodzina Jadwigi Bobrowej w 1956 roku otrzymała dokumenty i powróciła na Ukrainę, ona zaś postanowiła pozostać jeszcze przez rok w Kazachstanie, aby ukończyć naukę w technikum. Po powrocie na Ukrainę w 1957 roku zamieszkała u ciotki we Lwowie. W następnych latach kontynuowała naukę we Lwowie i Krzemieńcu. Pracowała jako zootechnik w kołchozach na terenie Wołynia, a następnie jako nauczycielka biologii i chemii. Za swoją działalność na rzecz kultury otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 1980 roku mieszka w Łucku.